Yksityisyys

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste (”tietosuojaseloste”) kuvaa, kuinka Ford-Werke GmbH (”Ford” tai ”me” kaikissa sijamuodoissaan) käsittelee tietoja (”henkilötiedot”), joita kerätään henkilöiltä, kun he vierailevat tällä verkkosivustolla (”verkkosivusto”) tai kun he ottavat meihin yhteyttä tässä tietosuojaselosteessa annettujen tietojen perusteella.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan myös henkilötietojen käsittelyyn, kun henkilö ostaa tuotteita tai palveluja verkkosivustomme kautta.

Tiettyihin Ford-tuotteisiin ja -palveluihin (mukaan lukien Ford-sovellukset) sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi erillisiä tietosuojakäytäntöjä, joissa kuvataan tarkemmin, miten henkilötietoja käytetään tietyissä yhteyksissä. Jos haluat lisätietoa siitä, mitä tietoja ajoneuvosi käsittelee ja käyttää, tutustu ajoneuvon käyttöohjeisiin tai niitä vastaavaan sovellukseen.


Henkilötietojen vastaanottajat

Fordin asiakkaiden henkilötietoja voidaan luovuttaa seuraaville osapuolille:

Täyttääksemme päästötietojen toimittamista koskevat lakisääteiset velvollisuutemme keräämme tietoa Ford-ajoneuvojen polttoaineen- ja/tai virrankulutuksesta ja lähetämme nämä tiedot sekä kunkin ajoneuvon valmistenumeron Euroopan komissiolle ja Euroopan ympäristökeskukselle. Tiedot kerätään ajoneuvoon asennetun modeemin avulla (jos kyseessä on verkkoon liitetty ajoneuvo) ja/tai ajoneuvon huollon tai korjauksen yhteydessä. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos haluat tehdä niin, ota yhteyttä ”Rekisteröidyn oikeudet” -kohdassa mainittuun osoitteeseen.


Henkilötietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja käsitellään Saksan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, ja niitä voidaan siirtää sekä Euroopan talousalueen (ETA) sisä- että ulkopuolisiin maihin (mukaan lukien Yhdysvallat). Maat, joihin henkilötietoja siirretään, eivät välttämättä ylläpidä sellaista tietosuojan tasoa, jota Euroopan komissio pitää riittävänä. Kun henkilötietoja siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin, Ford varmistaa asiaankuuluvien oikeudellisten velvoitteiden mukaisesti, että tiedot on suojattu asianmukaisesti riippumatta siitä, mihin maahan ne siirretään. Tietosuojan riittävä taso pyritään varmistamaan esimerkiksi henkilötietojen käsittelyyn osallistuvien kolmansien osapuolien kanssa solmittavin sopimuksin, jotka velvoittavat huolehtimaan henkilötietojen tietosuojasta vähintään ETA-alueella sovellettavien vaatimusten mukaisesti. Ford antaa pyynnöstä tietoa siitä, miten se suojaa ETA-alueen ulkopuolisiin maihin siirrettävät henkilötiedot, tai siitä, millaisia takuita se antaa siirrettävien henkilötietojen suojassa pysymisestä.

Mitä henkilötietoja käytämme?

Ford kerää henkilötietoja

Verkkosivuston kautta voit antaa meille esimerkiksi seuraavanlaisia henkilötietoja:

Lisäksi Ford pidättää oikeuden yhdistää – lain sallimissa puitteissa – hallussaan olevat tiedot sekä kolmansien osapuolten, kuten markkinointitoimistojen, keräämät ja julkisista lähteistä saadut tiedot. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tiedot henkilön kiinnostuksenkohteista ja sosioekonomisesta tai -demografisesta asemasta sekä verkkotunniste- ja yhteystiedot.

Fordilla voi myös olla lakisääteinen velvollisuus käsitellä tiettyjä henkilötietoja. Ford saattaa myös olla velvollinen käsittelemään henkilötietoja asianomaisen henkilön kanssa solmitun sopimussuhteen perusteella. Jos tällaisia tietoja ei anneta, näiden velvoitteiden täyttäminen saattaa estyä tai viivästyä.


Miten käytämme henkilötietoja?

Käytämme verkkosivustollamme keräämiämme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Ford säilyttää henkilötietoja tunnistettavassa muodossa sitä tarkoitusta varten, jonka vuoksi tiedot on kerätty, sekä yrityksen oikeudellisten ja sääntelyyn perustuvien velvoitteiden täyttämistä varten. Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan kuin jokin seuraavista ehdoista on voimassa:

Henkilötietojen säilyttämisen oikeusperusteet

Fordilla on henkilötietojen käytölle useita oikeusperusteita. Ford käsittelee ja käyttää henkilötietoja seuraavissa tapauksissa:

Automaattiset päätöksentekoprosessit

Ford pidättää oikeuden yhdistellä henkilötietoja ja käyttää automaattisia päätöksentekoprosesseja edellä mainittuihin tarkoituksiin sekä oikeuden

Tähän voi kuulua esimerkiksi myyntistrategioiden optimointia, Fordin markkinointitoimenpiteiden ja asiakastuen tehokkuuden arviointia, markkina-analyysien tekemistä sekä asiakasta kiinnostavien tuotteiden tai palvelujen määrittelyä ja niihin liittyviä yhteydenottoja.

Tietyissä tapauksissa Fordin tekemillä automaattisilla päätöksillä voi olla oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia asianomaiseen henkilöön. Ford tekee tällaisia automaattisia päätöksiä kuitenkin vain, jos:

Tietyissä olosuhteissa rekisteröity voi vastustaa automaattisten päätöksentekoprosessien käyttöä tai pyytää, että henkilö tarkistaa automaattiset päätökset.

Henkilötietojen kerääminen muista lähteistä

Ford on sitoutunut muokkaamaan viestintänsä ja vuorovaikutuksensa mahdollisimman tarkasti asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Tämän vuoksi Ford pidättää oikeuden käyttää julkisista lähteistä ja kolmansilta osapuolilta saatuja henkilötietoja (ks. kohta ”Mitä henkilötietoja käytämme?”) määritelläkseen, mitkä Fordin tuotteet ja palvelut saattaisivat kiinnostaa kyseistä henkilöä. Esimerkiksi analyysi- ja mainospalvelujen tarjoajat voivat analysoida verkosta tai muista lähteistä kerättyjä henkilötietoja saadakseen tietoa henkilön demografisista ominaisuuksista (esim. ikäryhmä) ja kiinnostuksen kohteista (esim. minkä tyyppiset tuotteet tai palvelut saattaisivat kiinnostaa häntä). Näiden tietojen perusteella Ford voi tarjota (asiakkaan viestintäasetusten mukaisesti) tietoa asiaankuuluvista tuotteista ja palveluista sekä käyttää asiakkaasta saatavilla olevia tietoja ilmoittaakseen Ford-palvelukeskukselle asiakkaan yhteydenotosta. Ford voi myös tehdä yhteistyötä kolmansien osapuolten kanssa näyttääkseen henkilön tarpeisiin räätälöityä mainontaa sosiaalisen median alustoilla tai, jos henkilö on hyväksynyt evästeiden käytön, kun henkilö selaa verkkosivuja tai vierailee muilla verkkosivustoilla. Jos et halua vastaanottaa markkinointimateriaalia, tutustu kohtaan ”Rekisteröidyn oikeudet”.


Rekisteröidyn oikeudet

Luonnollisena henkilönä sinulla on oikeus pyytää tietoa siitä, mitä tietoja Ford on sinusta tallentanut, sekä siitä, mitä tarkoitusta varten Ford säilyttää tietojasi. Lisäksi sinulla on oikeus tarkastella sinusta tallennettuja tietoja ja tarvittaessa pyytää niiden oikaisua. Tietyissä tapauksissa sinulla on myös oikeus vastustaa sitä, että Ford käyttää henkilötietojasi esimerkiksi ottaakseen sinuun yhteyttä markkinatutkimustarkoituksessa tai yhdistelläkseen eri lähteistä saatuja tietoja. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käytön lopettamista tai niiden poistamista ja oikeus saada henkilötietosi yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, jotta ne voidaan siirtää kolmansille osapuolille (tähän viitataan usein nimellä ”oikeus tietojen siirrettävyyteen”).

Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käyttöön (ks. kohta ”Henkilötietojen säilyttämisen oikeusperusteet”), sinulla on oikeus peruuttaa tämä suostumus milloin tahansa.

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käytöstä tai jos haluat tutustua Fordin sinusta tallentamiin henkilötietoihin tai käyttää muita asianmukaisia oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä:

Oy Ford Ab
PL 33 / Äyritie 24, 01511 Vantaa

E-mail: palvelut@ford.com

Ilmoitathan meille, jos haluat päivittää muuttuneet henkilötietosi tai jos haluat, että Fordin tallentamissa tiedoissa oleva virhe korjataan.

Fordilla on oma tietosuojavaltuutettu. Häneen voi ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dsb@ford.com.

Jos et ole tyytyväinen siihen, miten Ford käsittelee henkilötietojasi, otathan ensin yhteyttä meihin. Voit myös tehdä valituksen asianomaiselle tietosuojaviranomaiselle.

Muut verkkosivustot ja sosiaalinen media

Fordin verkkosivusto voi sisältää linkkejä muille sivustoille, jotka eivät ole hallinnassamme ja joita tämä tietosuojaseloste ei näin ollen koske. Jos siirryt muille verkkosivustoille Fordin sivustolla olevien linkkien kautta, näiden verkkosivustojen ylläpitäjät voivat kerätä sinusta tietoja ja käyttää niitä omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti. Nämä käytännöt voivat puolestaan poiketa tässä tietosuojaselosteessa esitetyistä tietosuojakäytännöistä.

Fordin verkkosivusto voi myös tarjota mahdollisuuden jakaa tietoa Fordista ja Fordin verkkosivustosta tai sen kautta saatavilla olevista tuotteista ja/tai palveluista sosiaalisessa mediassa (toimintopainikkeen kautta) tai mahdollisuuden seurata yritystä sosiaalisessa mediassa.

Tarjoamme tämän toiminnon herättääksemme kiinnostusta verkkosivustoa kohtaan sosiaalisessa mediassa ja antaaksemme sinulle mahdollisuuden jakaa ja seurata verkkosivustoa koskevia mielipiteitä, uutisia ja suosituksia. On kuitenkin hyvä muistaa, että kun henkilötietoja jaetaan sosiaalisessa mediassa, sosiaalisen median palveluntarjoaja voi kerätä nämä tiedot ja asettaa ne julkisesti saataville esimerkiksi hakukoneen kautta.

Tämän vuoksi kannattaa aina lukea huolellisesti verkkosivustojen ja sosiaalisen median palvelujen tietosuojaselosteet.

Fordin verkkosivuston tietyissä osissa kävijöitä saatetaan pyytää käyttämään Googlen reCAPTCHA-työkalua, jonka avulla varmistetaan, että botit eivät pääse käyttämään verkkosivuston tiettyjä toimintoja.

Google kerää tietoa laitteistoista ja ohjelmistoista voidakseen suorittaa tällaisia tarkistuksia.

Google on itsenäinen yritys, ja Googlen keräämiin tietoihin sovelletaan Googlen tietosuojaselostetta. Suosittelemme, että luet Googlen tietosuojaselosteen (www.google.com/privacy.html) ja kuvauksen siitä, miten Google käyttää sen palveluja käyttävien sivustojen tai sovellusten tietoja (www.google.com/policies/privacy/partners/).

Alle 16-vuotiaiden henkilöiden henkilötietojen käsittely

Emme tietoisesti käsittele alle 16-vuotiaiden henkilöiden henkilötietoja. Jos henkilö antaa suostumuksensa siihen, että Ford voi ottaa häneen yhteyttä markkinointi- ja muissa tarkoituksissa, Ford olettaa, että henkilö on yli 16-vuotias.

Tietosuojaselosteen muutokset

Ford pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Jos tietosuojaselostetta muokataan, Ford ilmoittaa asiakkailleen näistä muutoksista. Jos tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, Ford ilmoittaa niistä asiakkailleen hyvissä ajoin, jotta he saavat mahdollisuuden käyttää henkilötietoja koskevia oikeuksiaan (esim. vastustaa henkilötietojensa käsittelyä).

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

© 2024 Ford Motor Company. ALL‑ELECTRIC EXPLORER®, B‑MAX®, BRONCO®, C‑MAX®, ECOSPORT®, EDGE®, FIESTA VAN®, FOCUS®, GALAXY®, KA+®, KA, KUGA®, MONDEO®, MUSTANG MACH‑E®, MUSTANG®, PUMA®, RANGER®, S‑MAX®, TOURNEO CONNECT®, TOURNEO COURIER®, TRANSIT CONNECT®, TRANSIT COURIER®, TRANSIT CUSTOM®, TRANSIT® ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Ford tai jokin sen tytäryhtiöistä.

Fordin pyrkimyksenä on tuotteiden jatkuva kehittäminen. Pidätämme siksi kaikki oikeudet muuttaa tällä sivustolla esitettyjä malleja, teknisiä tietoja, värejä, tuotteita ja eri mallien tai tuotteiden hintoja milloin tahansa siitä ennalta ilmoittamatta. Sivusto sisältää sekä alkuperäisiä Ford-varusteita että huolella valittuja muiden toimittajien tuotteita, jotka on esitelty omilla tuotemerkeillään. Takuuehdot kaikille muiden tuotemerkkien tuotteille määrittävät aina kyseisten tuotteiden toimittajat ja siksi ne eivät ole Fordin vastuulla. Lisävarusteiden asentaminen voi vaikuttaa ajoneuvosi polttoaineenkulutukseen. Huom. Bluetooth -sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta, ja Ford Motor Company on saanut niiden käyttämiseen lisenssin. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

" " " "